Forside

KHA Consult ApS var i 2006-2011 et konsulentfirma med speciale i rådgivning indenfor produktionsoptimering, Lean, produktionsstrategi, logistik, IT og outsourcing. Stiftet af Kurt Hansen.

KHA Consult ApS blev afnoteret i 2011, hvor Kurt Hansen siden har haft faste stillinger hos Danfoss og Elopak. Hjemmesiden eksisterer stadig, men er efter afnoteringen relativ passiv. Kurt Hansens adresse, email, telefonnummer og CV bliver dog fortsat opdateret på denne hjemmeside.

Baggrund for KHA Consult ApS
Baggrunden var Kurts erfaring som leder, projektleder og managementkonsulent. Herunder mange praktiske erfaringer med produktionsoptimering, strategirådgivning, effektivisering af forretningsprocesser, Lean implementering, TPM, ERP indførelse og Forandringsledelse. Indenfor Lean, har Kurt medvirket i adskillige Lean projekter i Danmark og i Østeuropa. Dels som sparringspartner til ledelsen, dels via konkrete ”hands-on” konsulent-opgaver. Kurt har også fungeret som instruktør og foredragsholder indenfor Lean Manufacturing, Lean Accounting, diverse Lean-spil samt IT anvendelse. Samtidig har Kurt publiceret Lean relaterede artikler og skrev bidrag til Børsens LEAN ledelseshåndbog 2006.

Eksempler på løsninger fra KHA Consult ApS:

 • Lean indførelse, herunder visual management, Kaizen-kultur, 5S, standardisering, OEE-forbedring, mm.

 • Lean potentialevurdering, eksempelvis via afholdelse af Lean spil

 • Gennemførelse af produktionsforbedringer

 • Optimering af processer og IT

 • Lean i forsyningskæder

Om Kurt Hansen

Kurt Hansens erhvervserfaring

2014 - : International Lean Manager hos Elopak. Opgaver: Udvikling af Lean og TPM hos Elopak fabrikken i Lystrup, koordineret med Elopaks andre fabrikker i primært Holland.

2011 -2014: International Lean Manager hos Danfoss. Opgaver: Lean projektledelse hos adskillige internationale fabrikker i Danfoss Heating division.

2006 -2011: Egen enkeltmandskonsulentvirksomhed KHA Consult ApS. Opgaver: Produktionsledelse, ledelsessystemer, Lean, logistik/planlægning, fabriksflytning til Østeuropa, m.m. En del opgaver er udført som underleverandør til ManTec AB.

2004 - 2006: Senior konsulent hos Minerva Danmark A/S. Opgaver: Konsulent- og uddannelsesopgaver inden for forandringsledelse, projektledelse, Lean, flow-produktion, BPR, styregruppedeltagelse, m.m.

1999 - 2004: Afdelingsleder og management konsulent hos WM-data i Århus. Opgaver: Ledelse og udvikling af ERP afdeling, personaleansvar for op til 25 konsulenter. Endvidere projektsalg, projektledelse, styregruppedeltagelse og management konsulent opgaver.

1997-1999: Afdelingschef hos JPA A/S (dengang delvist ejet af IBM Danmark). Opgaver: Etablering og ledelse af ny Baan konsulentafdeling, sparring til JPA's ledergruppe.

1985-1997: Ansat hos IBM Danmark A/S i Lyngby og Aarhus. Opgaver: 1985-1991 CAD/CAM-systemkonsulent og salgskonsulent. Siden 1992 projekt- og ledelsesopgaver relateret til ERP-løsninger, bl.a. afdelingsleder for IBM’s danske Baan-afdeling på 15 personer.

1981-1985: Virksomhedskonsulent hos Ove C. Alminde Aps. Opgaver: Udvikle produktivitetsfremmende lønsystemer og produktionsrationalisering.

Kurt Hansens teoretiske uddannelse
2014: Six Sigma Green Belt certificering
2005: Den amerikanske APICS uddannelse CPIM (Certified Production & Inventory Management)
1984: HD i Organisation med speciale i strategisk planlægning. Handelshøjskolen i København.
1981: Akademiingeniør med speciale i produktionsstyring. Aalborg Universitetscenter
1977: Matematisk fysisk studentereksamen. Vestjysk Gymnasium Tarm.

  Andre kompetencegivende kurser
 • Lean Ledelse i praksis, eksamineret af Via University College
 • JCITs Demand Flow® uddannelse i Lean/flow produktion (4 eksternt udbudte kurser)
 • WM-data’s WML lederuddannelse
 • IBM’s 3x3 lederuddannelse og FA projektlederuddannelse

  Yderligere oplysninger:
 • Medlem af bestyrelsen i Effektivitet.dk 2005-2010
 • Medlem af bestyrelsen i Dan-web Machinery A/S, 2010-2011
 • Medforfatter af "Børsens ledelseshåndbog LEAN", 2006

Udtalelser om Kurt Hansen, KHA Consult ApS

Kurt Hansen var ledende ekstern konsulent på et projekt, hvor vi fik foretaget en kritisk gennemgang af vore gennemførte og planlagte Lean initiativer i vores forsyningskæde. Dette projekt var meget lærerigt og gav vores direktion en optimal start på det efterfølgende strategiarbejde indenfor Supply Chain. Ud over at få nye vinkler på vore stærke og svage sider, blev vi gennem projektet gjort opmærksom på nye latente forbedringsområder, som på professionel vis blev kvantificeret og økonomisk vurderet af Kurt Hansen. Executive Vice President, dansk fremstillingsvirksomhed.

Kurt Hansen fungerede som ekstern projektleder og managementkonsulent for vores Lean projekt "Optimal maskinudnyttelse".  Bl.a. stod Kurt for gennemførelsen af et inspirerende LEAN-spil for vore medarbejdere. Projektet har i løbet af et halvt år resulteret i 25% forbedring af ydeevnen (OEE) på de berørte maskiner samt indførelse af en ny kaizen forbedringskultur hos medarbejderne. Fabrikschef, dansk fremstillingsvirksomhed

Vi producerer udstillingsmodeller til legetøjsbutikker og figurer til forlystelsesparker. Dette sker i en nybygget fabrik i Tjekkiet. I løbet af 2006 er en stor del af vores design og produktion omlagt til moderne taktstyrede flow-principper. Kurt Hansen var været ekstern konsulent på projektet og har anvist konkrete værktøjer og teknikker til de ledende medarbejdere, som har gennemført projektet. Projektet har betydet hurtigere gennemløbstider, bedre overblik og højere produktivitet i vores værdikæde. Samtidig har projektet vist, at principperne for flowproduktion kan anvendes i et innovativt projektorienteret miljø. Samarbejdet med Kurt Hansen har været særdeles inspirerende for vores ledergruppe og har medført markante resultatforbedringer. Managing Director, dansk virksomhed med produktion i Tjekkiet.

Kurt Hansen var ekstern rådgiver i at få fastlagt vore forretningsprocesser, så de kunne tilpasses den efterfølgende indførelse af vores nye ERP forretningssystem. Samtidig blev der identificeret kritiske succesfaktorer og tilpasninger til ERP, så det kunne understøtte vores "Engineer-to-order" projektproduktion. Resultatet var, at den efterfølgende IT implementeringsfase blev succesfuld og gav den ønskede støtte til vore forretningsgange. Produktionschef, dansk projektorienteret produktionsvirksomhed.

Kurt Hansen fungerede som ekstern ledelsesrådgiver og underviser i vores Lean projekt, hvor vi bl.a. opnåede en dramatisk reduktion af gennemløbstiden og samtidig opnåede en forbedret leveringsevne. Projektet viste samtidig at moderne taktstyret flowproduktion kan implementeres med succes i en relativ maskintung fremstillingsvirksomhed som vores. Kurt Hansen bidrog væsentligt til, at vi i dag fremstår som en ”markedsledende logistikleverandør” indenfor vaske i rustfrit stål. Divisionsdirektør, dansk fremstillingsvirksomhed.

Kurt Hansen gennemførte en analyse af vore forretningsprocesser indenfor projektstyring, produktion samt supply chain management. Dermed fik vi på en professionel og overbevisende måde kortlagt, struktureret og initieret konkrete indsatsområder til forbedring af vore administrative procedurer, vore IT-systemer og dermed vore indtjeningsmuligheder. Produktionschef, dansk fremstillingsvirksomhed.

I 2006 udkom "Børsens ledelseshåndbog LEAN". Et af de måske vigtigste emner inden for Lean er balanceringen af arbejdsflowet, så materialer eller sager bevæger sig uhindret igennem virksomheden i et kontinuert flow. Kurt Hansen har skrevet et inspirerende og lærerigt kapitel om dette emne i Børsens ledelseshåndbog, byggende på talrige erfaringer og her specifikt tre virksomheders arbejde med emnet. Kapitlet bør læses af alle, også selvom man kommer fra et kontormiljø område, da de anvendte principper er lige så gældende for et sagsflow. Jeg vil ønske læseren god fornøjelse med læsningen af dette værdifulde bidrag til ledelseshåndbogen. Redaktør af Børsens ledelseshåndbog LEAN.

Artikler

Elopak: Uddannelse til alle niveauer
Artikel fra VIA University om kompetenceudvikling indenfor Lean og TPM, som har været en vigtig del af Elopaks LEAN/TPM program i 2016-2017.

Sådan bliver minus 10% til minus 70%. "Recession Bullwhip"  (INGENIØREN, maj 2009)
Kommentar i Ingeniøren om, hvordan finanskrisen har betydet en ny "recession bullwhip" tendens (Kilde: Ingeniøren, 8. maj 2009)

ERFA-besøg på Odense Stålskibsværft (Effektivitet, september 2009)
I september besøgte DRF ERFA-gruppe SCM-Vest Odense Stålskibsværft til en inspirerende rundvisning og efterfølgende foredag om værftets situation. (Kilde: DRF's medlemsblad Effektivitet, www.effektivitet.dk)

Flow og forandringer med fælles Mindset (Effektivitet, januar 2007)
Beskrivelse af, hvordan LEGO MC Supply omlagde design og produktion til at være flow-orienteret. Dette skete i en vækst-periode kort efter, at arbejdet var flyttet til Tjekkiet. (Kilde: DRF's medlemsblad Effektivitet,  www.effektivitet.dk)

Børsens Ledelseshåndbog Lean (2006)
Kurt Hansen har skrevet to kapitler i "Børsens Ledelseshåndbog Lean". Dels et kapitel om Lean Accounting, dels et kapitel om moderne flowproduktion. I linket er der en henvisning til bogen, som kan købes via www.blh.dk.

Hastighed og reaktionsevne i industrien med flowproduktion (MarkInfo, april 2006)
Artikel i Mark Info om Lean manufacturing og flowproduktion. (Kilde: www.Mark-info.com) 

Virksomhedens økonomer bør også tænke ”LEAN” (Civiløkonomen, august 2005)
Normalt er det virksomhedernes produktionsfunktion, der driver Lean initiativerne. Men økonomifunktionen bør også være med og understøtte med nye kostprisprincipper, alternative finansrapporter, reduktion af transaktioner, nye KPI. m.m. Begrebet "Lean Accounting" anviser nye veje til dette.  (Kilde: www.C3.dk)

Dansk industri er rentabel! (Børsen, maj 2004)
Sammen med Chr. Obbekær Hansen er denne artikel et modspil til alle de som mener, at dansk industri bør outsource alle produktionsarbejdspladser til billige udlandske producenter! Der er fortsat mange fordele ved at bibeholde arbejdspladser i dansk industri!

Lad os relancere ERP systemerne! (Børsen, oktober 2003)
I denne artikel fra 2003 beskrives, hvordan man kan få mere strategisk forretningsmæssig udbytte af sin investering i ERP løsninger 

Kontakt


Kurt Hansen
Hybenvej 11
8240 Risskov
Telefon: +45 31 15 75 28
Email: kurt@khaconsult.dk